sobota 6. září 2008

Černobyl - Závěr

Černobylská jaderná havárie je největší jaderná havárie v lidské historii. Havárie upozornila svět na potenciální nebezpečí jaderné energie. Táto jaderná katastrofa ukázala jak vlastně drahé můžou být lidské chyby během práce s jaderními reaktory a přinutila vlády států které mají jaderné elektrárny aby hledaly nové a bezpečnější druhy jaderních reaktoru a aby zvětšily bezpečnostní opatření v jaderných elektrárnách. O tom zda li do havárie došlo kvůli nezkušeností pracovníků a operátorů nebo kvůli reaktoru se ještě stále vedou spory, i když pravděpodobně oba důvody způsobily jadernou havárii. 29 lidů zemřelo na nemoc z ozáření hned po výbuchu, a OSN předpokládá že jich od následku kontaminace okolí zemře ještě několika tisíc.

S ohledem na to že se stále více zvětšuje potřeba pro energii, zvětšuje se potřeba pro tento druh energie která na rozdíl od tradičních neobnovitelných zdrojů energie skoro vůbec nevypouští nebezpečné skleníkové plyny, a nové jaderné elektrárny jsou mnohem bezpečnější a spolehlivější a ještě důležitější také jsou ekologický přijatelné. Ale z tohoto příkladu bylo vidět že jsou chyby velmi drahý a proto je nutná největší možná opatrnost, musí se zvětšit bezpečnostní opatření, pracovníci musí být kvalifikování a velmi zkušení a jaderní reaktor musí být velmi kvalitně navržený. Jenom se takto bude moct zabránit nové katastrofě a zlepšit bezpečnostní princip práce jaderných elektráren které uspokojují 16 % celkových energetických potřeb. Na Černobylském příkladu se hodně toho mohlo naučit, a lidé naučili že jaderné elektrárny nejsou skoro vůbec nebezpečné jestli se dodržují bezpečnostních opatření. Problém je odkládání jaderného odpadů, zvlášť v chudých státech a také jsou nebezpeční teroristé kteří by mohli využit jaderní technologii. Na tom už pracuji mezinárodní organizace a vlády států které používají tento druh energie, ale, samozřejmě, risk vždy existuje.

 

Žádné komentáře: