neděle 1. března 2009

Biopaliva - Zločin proti lidskosti

V poslední době se stále více hovoří o biopalivu které by mělo nahradit tradiční fosilní paliva a většina politiků hovoří o tom jako o dokonalém obnovitelném zdroji energie který může vyrábět kdokoliv a tím způsobem zmenšit závislost na dovozu energetických produktu. Ačkoliv je pravda že se zmenší závislost na dovozu energetických produktu, přece se po podrobnějších zkoumáních vzniku, vlastnostech a způsobu využívaní biopaliva může s jistotou tvrdit že jsou biopaliva výjimečně nebezpečná pro lidstvo. Totiž, výroba biopaliva je vlastně přímá změna potravin v ropu a tím by větší poptávka na některé druhy potravin mohla zvednout cenu těch potravin a tím způsobem zvětšit počet hladových lidů ve světě proto že větší cena znamená méně potravin chudým státům.

Jean Ziegler, OSN-ový speciální dopisovatel z programu "Právo na potraviny" (Right to Food), prohlásil v pátek 26.října 2007 že výroba biopaliva zvětší hlad ve světě a poukázal na to že výroba biopaliva už teď zvýšila ceny některých druhu potravin na rekordní úrovně. Ziegler také naléhal na zastavení světové produkce biopaliv alespoň na pět let proto že považuje že rozvojem technologie za pět lét bude možno vyrábět biopalivo z zemědělských odpadků, a ne z potravin. Také řekl že každý stát má právo vyrábět biopalivo, ale považuje že "efekt změny tisíce tun kukuřice, pšenice, palmového oleje v palivo je katastrofa pro hladové lidé". Ziegler poukázal na to, že jen ceny pšenice se během jediného roku ve světě zdvojnásobily a ceny kukuřice se zčtyřnásobily, a proto chudé státy v Africe více nebudou schopný dovážet potraviny. Na konci jenom řekl že je výroba biopaliva vlastně zločin proti lidskosti

Působení výroby biopaliva na ceny potravin se možná nejlépe vidí v Spojených Státech Amerických. V Spojených Státech Amerických zemědělci více pěstují kukuřici která se později mění v etanol a zvětšená výroba kukuřice znamená zmenšení výroby ostatních potravin a zvětšení cen těch potravin. Mimo zmenšení výroby ostatních obilnin, také konkuruji výrobci etanolu a výrobci masa pro kukuřici a proto se zvyšuje ceny kukuřice která se stále více pěstuje a proto přijde v budoucnosti i ke zvyšování ceny masa.

Biopaliva se momentálně nejvíce vyrábí z cukrové třtiny, kukuřice, sóji a řepky olejky a současně je ve světě kolem 850 milionu lidů kteří nemají dostatečně potravin. Když se vezme v úvahu že je momentálně trend změna potravin v palivo v bohatých státech, může se pochopit proč Jean Ziegler jednou prohlásil: "Každé dítě které zemře hladem v dnešní době je vlastně zavražděno dítě (2006)" (Every child who dies of hunger in today's world has been murdered - 2006).

Žádné komentáře: