sobota 6. září 2008

Energie a ekologie

Výroba, transport a využití energie působí na okolí a ekosystémy. U energie vliv na okolí je téměř vždy záporný, jako například přímé ekologické katastrofy – vylití ropy, kyselý déšť a radioaktivní záření a také muže mít nepřímé následky jako je např. globální oteplování. S ohledem na to že se energetické potřeby lidstva budou zvětšovat během příštích několika desetiletí, je nutno učinit opatření kterými by se vliv exploatace energie na okolí značně zmenšil. Nejnebezpečnější zdroje energie jsou momentálně fosilní paliva, vlastně uhlí, ropa a zemní plyn, a potenciální nebezpečí je také využité radioaktivní palivo z jaderných elektráren (vysoce radioaktivní odpad). Fosilní paliva jsou nebezpečná kvůli tomu že hořením vypouští velké množství kysličníku uhličitého, radioaktivní odpad je nebezpečný kvůli tomu že působí na stavbu organismu na základní úrovní.

Obrazný výkladna které můžeme vidět vliv lidů jako spotřebitelů energie na ekologii. Země je v naších rukou.

Ohromné množství světové energie ještě stále vzniká z ekologický nepřijatelných zdrojů energie, zvlášť fosilních paliv která jsou ještě stále hlavním zdrojem energie. S ohledem na to že je základ fosilních paliv uhlík, normálním hořením tohoto paliva vzniká kysličník uhličitý (CO2) který je skleníkový plyn. Ten kysličník uhličitý většinou skončí v atmosféře a svým skleníkovým vlivem způsobí globální oteplování. Ještě je nebezpečnější plyn který se osvobozuje během neúplného hoření paliva ( hoření bez dostatečného množství kyslíku), kysličník uhelnatý (CO). Kysličník uhelnatý je velmi nebezpečný jedovatý plyn bez barvy, chutě nebo vůně, a koncentrace od jenom 0.6% způsobuje smrt lidů po 15 minut vdechování tohoto plynu.

Momentálně není ani jedno fosilní palivo úplně pročištěné a proto se během hoření propouštějí ještě některé škodlivé plyny jako kysličník siřičitý nebo oxid dusný. Ty plyny později reaguji s vodní párou v mracích a formují kapky které padají na zem jako slabé kyseliny sírové a kyseliny dusičné- kyselý deště a ty deště působí velmi škodlivě na ekosystémy. U hoření některých zdrojů energie vznikají také drobné látky minerálů z kterých se později vytvoří popel, ale jedna část těch látek odchází do atmosféry a ty látky jsou také velmi nebezpečné pro zdraví.

 

Žádné komentáře: