čtvrtek 9. října 2008

Ropa

Na obrázku může vidět vznik ropy a zemního plynu. Před 300 - 400 milionu lét na dnu oceánu se začaly usazovat zbytky rostlin a zvířat. S časem jich překryl stále větší vrstva písku a bláta který tvořil ohromný tlak a vysoké teploty. V těch příležitostech vznikly surová ropa a zemní plyn.

Ropa vznikla ze zbytků rostlin a zvířat které žili před mnoho milionu lét ve vodě. Na obrázku vpravo se může vidět vznik ropy a zemního plynu ve tři fázi. První fáze byla asi před 300 - 400 milionu lét. Tehdy se zbytky začaly usazovat na dno oceánu a s pak je překryl písek a bláto. Před 50 - 100 milionu lét ty zbytky už byly překrytý velkou vrstvou písku a bláta který tvořil ohromný tlak a vysoké teploty. V těch příležitostech vznikly surová ropa a zemní plyn. Dnes se vrtá skrz tlusté vrstvy písku, bláta a skálách aby se přišlo ke ropě. Dříve než začne vrtání skrz všechny vrstvy, vědci a inženýry zkoumají složení skálách. Jestli složení skály ukáže že je to možné ložisko ropy začíná vrtání. Velký problém během vrtání a transportu je možnost vytékání ropy do okolí. Nové technologie umožňují přesnost u nalezení ropy, a to rezultuje menším počtem nutných ropových vrtů. Od roku 1990 existuje zákon podle kterého každá nová tanková loď musí mít dvojité obložení aby se znemožnil výlev ropy do moře během havárie. Přes všechny zlepšení ve vrtání a transportu, ještě stále se stávají výlevy ropy do moře a to rezultuje téměř úplným ničením světa rostlin a zvířat v té části moře. Přestože je znečišťování moře vyléváním surové ropy nebezpečné, v porovnání se znečišťováním vzduchu používáním ropových derivátu se může zanedbat. Během spalování ropových derivátu osvobozuje se velké množství kysličníku uhličitého do atmosféry. Kysličník uhličitý je skleníkových plyn a jeho vypouštěním do atmosféry působíme na zvyšování teploty na Zemi. Kvůli tomu problému je domluven Kyoto protokol., ale ho ještě nepodepsaly největší znečišťovatelé.

Většina lidů považuje že se ropa nachází v nějakých podzemních bazénech, ale není tak. Ropa se nachází stlačena v drobných pórech mezi skalami pod velmi velkým tlakem (vpravo). Když se provrtá do hloubky kde se nacházejí póry s ropou, ty drobné kapky kvůli velkému tlaku nahrnou do vrtů. To se může porovnat s vypouštěním vzduchu z balónu. Když pustíme balón, vzduch který je v balónu pod tlakem, nahrne ven. Stejně tak i ropa pod tlakem nahrne ven skrz vrt. Kvůli tomu se dříve stávalo že se velké množství ropy rozlilo kolem vrtů. To se stalo kvůli nepřipravenosti. Na začátku přírodní tlak honí ropu ven a potom ropový kompanie čerpá ropu z vrtů. Ty dvě fázi exploatace se nazývají primární výroba. Potom ve vrtech zůstává ještě kolem 75% začáteční množství ropy. Kvůli tomu ropový kompanie zaplavuji naleziště ropy vodou. Skrz některý druhý vrt čerpají vodu a tím „vyplachuji“ jednu část zbývající ropy. Tím způsobem se dostalo ještě kolem 15% ropy. Na konci v nalezišti zůstane 60% ropy kterou ještě stále neumíme vyčerpat.

Výroba, spotřeba a zásoby ropy


Stát Spotřeba (milion barelu denně)
1. Spojené Státy Americké 19.7
2. Japonsko 5.4
3. Čína 4.9
4. Německo 2.71
5. Brazílie 2.38
6. Rusko 2.2
7. Kanada 2.0
8. Indie 2.0
9. Francie 1.96
10. Mexiko 1.93
11. Italie 1.87
12. Velká Británie 1.7
13. Španělsko 1.5
14. Saudská Arábie 1.36
15. Indonésie 1.02


Stát Výroba (milion barelu denně)
1. Saudská Arábie 8.68
2. Rusko 7.69
3. Spojené Státy Americké 7.69
4. Mexiko 3.58
5. Čína 3.38
6. Irán 3.36
7. Norsko 3.33
8. Venezuela 2.94
9. Kanada 2.88
10. Velká Británie 2.46
11. Spojené Arabské Emiráty 2.27
12. Irák 2.03
13. Nigerie 2.01
14. Kuwait 1.87
15. Alžír 1.66


Stát Zásoby (miliardy barelu)
1. Saudská Arábie 264.2
2. Spojené Arabské Emiráty 97.8
3. Irán 89.7
4. Rusko 48.6
5. Libie 29.5
6. Čína 24
7. Spojené Státy Americké 22.4
8. Katar 15.2
9. Norsko 9.4
10. Alžír 9.2
11. Brazílie 8.4
12. Oman 5.5
13. Angola 5.4
14. Indie 5.4
15. Kazahstan 5.4


Na tabulkách můžeme vidět momentální situaci spotřeby, výroby a zásoby ropy.

Spojené Státy Americké vynikají ve spotřebě proto že se tradičně spoléhají na fosilní paliva. Ve výrobě vyniká Sadická Arábie, a další jsou Rusko a Spojené Státy Americké. Viditelné je že Spojené Státy Americké nevyrábí dostatečně pro své potřeby (jenom 39%) a proto jsou přinuceny na dovážení ropy. Hlavní vývozce ropy do Spojených Států Amerických jsou Mexiko a státy blízkého a středního východu. V státech středního a blízkého východu jsou i největší zásoby ropy. Tady vyniká Sadická Arábie, s 264.2 miliardy barelu zásob.ze všeho toho je jasné proč se Spojené Státy Americké zaplétají do politiky států blízkého a středního východu a pochopitelná je vojenská přítomnost Spojených Států Amerických v těch státech.

Aby zmenšily závislost na dovozu ropy, většina státu má takzvané strategické zásoby které zajišťují nezávislost na dovozu několika měsíců. Ty zásoby pomáhají i v náhlých zvyšování cen ropy pro amortizaci. Prezident Bush rozkázal ať se jejich nacionální zásoby naplní na plnou kapacitu od 700 milionu barelu do roku 2005.

Státy vývozce ropy formovaly organizaci států vývozce ropy (OPEC - Organization of the Petroleum Exporting Countries) a ta organizace kontroluje cenu a kvantitu ropy která se vyrábí. Členské státy jsou:: Alžír, Indonésie,Írán, Irák, Kuwait, Libye, Nigerie, Katar, Saudská Arábie, Spojené Arabské Emiráty a Venezuela. S ohledem na to že je vyvoz ropy nejvýznamnější část hospodářství těch států scházejí se minimálně dvakrát ročně aby určily optimální kvantitu výroby. 11 členek OPEC-u vyrábí kolem 40% celkové výroby ropy, a v zásobách je tři čtvrtiny celkových zásob ve světě.

Žádné komentáře: