neděle 1. března 2009

EU: Přes 6 GW nových větrných elektráren 2005

V Evropské Unii je roku 2005 instalováno 6183 MW nových větrných elektráren a tím je 5 lét dříve dosaženo cíle Unie aby se do roku 2010 instalovalo aspoň 40 větrných elektráren. V posledních 10 lét každý rok se síla instalovaných větrných elektráren zvětšila v průměru o 32 % na území celé EU. Pět největších trhů energie větru v EU, v roce 2005, byly Německo (1808 MW), Španělsko (1764 MW), Portugalsko (500 MW), Itálie (452 MW) a Velká Británie (446 MW). Po roce 2005 dva státy, uvnitř EU, mají instalováno více než 10 GW větrných elektráren (Německo 18428 MW a Španělsko 10027 MW), a pět má více než jeden gigawatt (Dánsko 3122 MW, Itálie 1717 MW, Velká Británie 1353 MW, Nizozemsko 1219 MW a Portugalsko 1022 MW). Celkově instalováno 40504 MW větrných elektráren vyrábí ročně, v průměru, kolem 83 TWh elektrický energie, a to je 2.8% spotřeby elektrické energie v EU, v roce 2004.
Pramen informace: www.ventusvigor.com

Žádné komentáře: