sobota 6. září 2008

Možné důvody havárie

Existuji dvě základní hypotézy proč vlastně došlo k jaderné havárii v Černobylské jaderné elektrárně. Podle první hypotézy hlavním a jediným viníkem byli operátoři kteří byli v elektrárně, a podle druhé hypotézy se považuje že je viny jaderný reaktor RBMK-1000. Také existuje teorie spiknutí podle které se vědělo hned že RBMK reaktor má velký problém, ale ty informace byly úmyslně zatajené od operátorů a že je to základní důvod proč vlastně tam byli lidé kteří nevěděli nic o RBMK reaktoru.

Podle první hypotézy reaktor byl špatně navržený, vlastně důvod byl nebezpečně velký dutinový koeficient který zrychluje jadernou reakci jestli se ve vodě pro hlazení začnou dělat bubliny páry a pak dochází ke neovládatelné reakci, pokud nebylo vnější intervence. S druhé strany velmi významnou vadou reaktoru byla také konstrukce jeho regulačních tyčí. V jaderném reaktoru se regulační týče zasouvají do reaktoru aby zpomalily reakci, a u reaktoru RBMK tyče nebyly zcela naplněné; ve chvíli, kdy se zasouvaly, byla na prvních pár sekund chladící kapalina nahrazena dutými částmi regulačních tyčí, konce regulačních týči byly z grafitu a naplněný vodou a část která absorbuje neutrony a zastavuje reakci byly udělané z karbidu boru. Kvůli takové konstrukci v okamžiku když se regulační tyče, které mají reaktor zastavit, spouští do reaktoru, grafit který je neutronový moderátor, vlastně reakci v reaktoru urychlil. Kvůli tomu na začátku výkon reaktoru začal prudce růst, a ne klesat. Nepřipravení a nezkušení pracovníci nevěděli co se přesně stalo. Také voda proudí vertikálně jádrem co znamená že se teplota vody zvyšuje jak voda jde nahoru a dochází ke teplotním stupňování ve jádru. Ta voda se mění v páru proto že není dostatečně chlazená a zvyšuje se jeho reakčnost. V následku snižování nákladů na výstavbu reaktoru, nebyla konstrukce jeho protihavarijního pláště dostatečně dimenzována pro jeho velikost. Tato úsporná opatření umožnila únik radiací kontaminovaných látek, a reakce byla ještě větší kvůli vedlejších produktech štěpení skladovaných přes dva roky, vlastně odkdy reaktor začal s práci.

Hlavní důvody podle kterých byli viní pracovníci a operátoři jsou že pracovníci ignorovali nařizující postupy a bezpečnostní opatření i to kvůli nezkušenosti a nedostatečný komunikace mezi vedoucími bezpečnostními pracovníky a operátory. Navíc kvůli nedostatečnému proškolení operátoři a zvlášť kvůli tomu že noční směna nevěděla o žádných problémech a denní směna jim vůbec neřekla co je už uděláno a proto oni začali provádět experiment od začátku.

 

Žádné komentáře: