sobota 6. září 2008

Havárie a následky havárie

Po výbuchu situace byla velmi špatná a to kvůli dva důvody: nepřipravenost na možné nehody a nedostatek náležitého vybavení . Taková situace způsobila ještě větší a horší následky a chybných ocenění o tom co udělat. Hodnoty radiace v některých oblastech byly větší než 20.000 rentgenů za hodinu a smrtelná dávka je asi 500 rentgenů po více než 5 hodin. Proto některý dělnici v jenom několika minut byli ozáření a po několika dnů zemřeli. Negativní okolnost byla i ta že dělnici v elektrárně nevěděli kolik je vlastně velká radiace proto že během výbuchu byl zničeny přístroj na měření radiace, a všechny ostatní dozimetry měly malý limit (0.001 R/s) a ukazovaly že hodnoty radiace přesahují horní úrovně. Proto operátoři chybně předpokládali že je radiace kolem 3.6 R/h a vlastně byla kolem 5.600 krat větší. To dovolilo náčelníku směny, Alexandru Akimovi, předpokládat, že reaktor zůstal nedotčen, a ignoroval důkazy, jako například kousky grafitu a paliva reaktoru kolem budov a později ignoroval také údaje nového dozimetru který ukazoval velkou radiaci a tvrdil že je nový dozimetr vadný. Akimov zůstal se směnou v budově až do rána a pokoušel se do reaktoru pumpovat vodu, a přitom nikdo nenosil ochranný oblek. Následky toho byla smrt Akimova a ostatních během třech týdnu následujících po havárii. Ale počet obětí byl mnohem větší, brzy po havárii přijeli hasiči hasit oheň a jim nikdo neřekl že tu jde o výbuch jaderného reaktoru a s ohledem na to že nevěděli příčinu požáru, hasili ho vodou jako obyčejný požár. Požár byl uhašen kolem 5 hodin, ale mnoho hasičů utrpělo ozáření vysokými dávkami radiace.

Následky jaderné havárie v Černobylu. Radioaktivní plyny se dostaly až ke Itálii a Německa.

27. dubna, den po výbuchu reagovala sovětská vláda a konfrontovaná s dostatečnými důkazy o vysoké úrovni radiace a s množstvím případů ozáření musela nařídit evakuaci blízkého města Pripjať. Od následků ozáření okamžitě zemřelo 29 lidů (hasičů, záchranářů a dělníků elektrárny), a kolem 350.000 lidů bylo evakuováno z kontaminovaného území kolem reaktoru. Podle ocenění OSN ještě 4.000 až 9.000 lidů zemřelo od následků jaderné havárie a podle ocenění černobylská havárie uvolnila tolik radioaktivní kontaminace jako 400 bomb z Hirošimy. Následky pro ekosystém v blízkosti reaktoru byly také katastrofální proto že na čtyř čtverečních kilometrů lesa kolem reaktoru stromy změnily barvu do fialově-hnědé a proto mu BBC dál jméno „Rudý les“ (Red Forest). Velký počet zvířat také zahynul a některá zvířata ztratila schopnost rozmnožování.

 

Žádné komentáře: