úterý 2. prosince 2008

Zemní plyn

Dříve se považovalo že je zemní plyn neužitečný. Dokonce se i dnes v některých státech ten plyn spaluje ve velkých pochodních a tak se ho zbavuji. Metan je základní část zemního plynu, metan je jednoduchá sloučenina která se skládá z jednoho atomu uhlíku a čtyři atomy vodíku, je velmi zápalný a shoří úplně. Po spalováni nezůstává popel, a znečišťování vzduchu je velmi malé. Zemní plyn nemá barvu, chuť, vůní ani tvar ve sví přírodní formě a proto je pro lidé nepozorovatelný. Kvůli tomu mu kompanie přidávají chemikálii která má vůní zkaženého vejce. Ta vůně umožňuje Lidům aby cítili plyn v domech.

Roku 1821 v Fredonii, New York, William A. Hart provrtal 27 stopách hluboký vrt s cílem zvětšení průtoku zemního plynu na povrch. Kvůli tomu se 1821 považuje za začátek využívání zemního plynu. První seznam o zemním plynu pochází kolem roku 100 nové éry, když byly poprvé zaznamenané "věčné pochodně" na území dnešního Iráku. Ty "věčný pochodně" jsou pravděpodobně výsledek vypouštění zemního plynu skrz zemní kůru a které pak zapálil blesk. V 19. století zemní plyn se používal jenom pro pouliční lampy. V té době ještě nebyly plynovody distribuce po domácnostech ještě nebyla možná. Kolem roku 1890 většina měst začala používat elektrickou energii pro osvětlení, a výrobce zemního plynu začali hledat nové tržiště pro svůj výrobek. Roku 1885 Robert Bunsen vynalezl hořák který míchal vzduch s zemním plynem. Ten vynalez umožnil využívání zemního plynu pro vaření a topení. První významnější plynovod byl zakončen 1891. Byl dlouhý 120 mil a přenášel plyn ze střední Indiany do Chicaga. Potom bylo vystavěno velmi málo plynovodu až do konce druhé světové války. Během druhé světové války přišlo k velkému pokroku ve vlastnostech kovu, technikách svařování a výrobě rour, a stavba plynovodu se stala ekonomický splatitelná a stále více se používá v hospodářství a domácnostech.

Čerpání zemního plynu ze země a mořích


Ve mnoho případech zemní plyn je ideální fosilní palivo proto že je čistý, jednoduchý pro transport a komfortní pro používání. Čistější je než ropa a uhlí, a proto se stále více považuje za řešení pro klimatické změny a problémy se špatnou kvalitou vzduchu. Na rozdil od ropy a plynu, zemní plyn má větší vztah vodík/uhlík a má menší emisi kysličníku uhličitého do atmosféry pro stejné množství energie.

U čerpání zemního plynu ještě stále existuji limity kvůli dnešní technologii. Zemní plyn se nenachází jenom v "kapsách" nýbrž se ve mnoho případu nachází s ropou. Často se ropa a zemní plyn čerpají ze stejného naleziště. Jako i u výroby ropy, část zemního plynu samostatně přijde na povrch kvůli velkému tlaku v hloubkách. Takové typy plynových vrtů vyžaduji jenom systém rour (které se nazývají i "vánoční stromeček" ) pro kontrolování průtoku plynu. Stále je méně takových vrtů proto že je většina tohoto "levného" plynu už vyčerpána. Kvůli tomu se skoro stále musí používat některý druh čerpání z podzemí. Nejčastější tvar čerpadla je "koňská hlava" (obrázek) která zvedá a spouští prut do vrtu a ven a tím způsobem čerpá zemní plyn a ropu na povrch. Často se průtok plynu může zlepšit tak že se vytvoří drobné skuliny ve skálách které se používají jako pěšina pro průtok plynu. Do skal se pod velkým tlakem čerpá nějaká tekutina (např. voda) která rozbije skálu.

Zemní plyn nalézáme v různých podzemních tvarech. Některé formace jsou těžší a dražší pro využívání, ale se můžou zlepšit pro zásobování v budoucnosti. Když se zemní plyn vyčerpá na povrch, přes systémy plynovodu se ukládá do skladišť a potom i ke spotřebitelům.

Zvětšení poptávky na zemní plyn


Stát Zásoby v trilionech m3
1. Rusko 47.7
2. Irán 24.3
3. Katar 10.9
4. Arabske Emiraty
6.0
5. Saúdská Arábie 5.8
6. Spojené Státy Americké 4.7
7. Alžír 4.5
8. Venezuela 4.2
9. Nigérie 3.5
10. Irák 3.1

Ostatní státy 36.7
Zmenšeny špatný vliv na okolí a pokrok v technologii působily na to že se zemní plyn stal nejdůležitějším palivem. Během minulých 10 lét výroba zemního plynu stále rostla. Podle zkoumaní v roce 1999 spotřeba zemního plynu byla kolem 2.4 trilionu metrů krychlových , což je pokrok od 4.1% poměrně na rok 1996. Trendy ukazuji že to zvětšení výroby bude pokračovat i v dalších létech proto že se preferuji paliva s méně uhlíku.

V Číně se spotřeba uhlí roku 1999 zmenšila a spotřeba zemního plynu zvětšila o 10.9% od roku 1998. V Asijské- pacifické regii spotřeba zemního plynu se zvětšila o 6.5%. S přibližně 50% světové populace a s rostoucí ekonomii které žádají energii, ta regie má velmi velký potenciál v spotřebě zemního plynu. Africký kontinent má největší zvětšení spotřeb, se zvětšením od 9.1% v roce 1999. Afrika má rostoucí potenciál nejen jako tržiště pro zemní plyn než i jako výrobce. Rozvojové státy budou potřebovat pomoc v technologii aby zvětšily spotřebu zemního plynu (a tím zmenšily spotřebu ropy a uhlí).

V tabulce jsou zaznamenané konfirmované zásoby zemního plynu jednotlivých státech. Zásoby jsou dosti velké, ale nejsou nekonečné. Rusko jev čele se zásobami a další jsou státy středního východu. Prozatím jsou státy středního východu více soustředěné na výrobu ropy a proto je výroba ropy u nich malá. Když využiji ropu, začnou vyrábět zemní plyn co bude výborně pro jejich ekonomickou budoucnost. Momentálně jsou největší výrobce zemního plynu Rusko (590 miliard m3) a Spojené Státy Americké (530 miliard m3). Spojené Státy Americké jsou největší spotřebitelé s kolem 620 miliard m3, a další je Rusko s 395 miliard m3.

Žádné komentáře: