neděle 1. března 2009

Post-Kyoto rozvrh není domluven

Vládám bohatých států se nepodařilo odpovědět na špatné noviny na které upozorňují vědci, a které se vztahují na předvídání o klimatických změnách. Do konce konference Spojených národů o podnebí, která byla v Nairobiu od 6.-17. listopadu roku 2006, nebylo domluveno maximální období do kterého by se měli určit nové cíle pro zmenšování emise skleníkových plynů, po skončení tohoto dosavadního Kyoto protokolu. S ohledem na to že Kyoto protokol definuje omezení v emisích skleníkových plynů jenom do roku 2012 mohlo by se stát že do té doby nebudou vydané nové regulativy a tím by každý stát mohl vypouštět plynů kolik by chtěl.

Přestože se nemohli dohodnout kolem lhůty do které by se měly určit nové cíle, vyslanci se shodli že začnou pracovat na vědeckém oceňování nové technologie pro zajímaní a zakopávání kysličníku uhličitého který vypouštějí elektrárny. Velká Británie a Norsko už začali prozkoumávat možnost zakopávání zkapalněných plynů do starých ropových vrtů v Severním moři.

S ohledem na to že jsou tu velké finanční prostředky je přírodně že každý vleče na svou stranu. I ministr ropy Sadické Arábie Ali Ibrahim Naimi řekl: „ Techniky zajímaní a zakopávání uhlíku zmenši potřebu internacionálních výdajů pro obnovitelné zdroje energie proto že ta technologie umožní čisté a ekologický přijatelné využívání ropy. “ Z druhé strany hlavní zástupce pro podnebí upozorňuje že se neví kolik dlouho bude uhlík zajatý a klade otázku: „Kdo bude odpovědný jestli uhlík vyjde ze skladiště“?

Pramen informace: http://www.newscientist.com/

Žádné komentáře: