pondělí 19. ledna 2009

Video - Třetí generace jaderních elektráren

Třetí generace jáderních elektrárenTechnický design jaderních elektráren se zhruba může podělit na generace jaderních elektráren. První generace se rozvila padesátých a šedesátých létech minulého století a elektrárny toho druhu se více nepoužívájí, a to většinou byly ranější prototypy. Jaderní elektrárny druhé generace se začaly stavět sedmdesátých létech dvacátého století a veliká většina dnešních jaderních elektráren je vystavená na zásadach designu té druhé generace. První jaderní generator třetí generace je vystavěn v Japonsku a začal s práci roku 1996. Ten reaktor je příklad začátečního designu třetí generace, a momentálně se stavějí elektrárny které budou v souladu s novým rozvinutým designem třetí generace. Ten rozvinutý design se nazýva ještě 3+ generace reaktoru. První 3+ reaktor by měl být zakončen roku 2009 v Finsku, na ostrovu Olkiluoto. V pojmový fáze jsou momentálně designy jaderních zařízení čtvrté a páte generace, ale na jejich spotřebu se nepočita až do roku 2030.

Popis generace jaderních zařízení během lét a předvídání pro budoucnost. Rozvinutá třetí generace jaderních zářízení měla by se použivat pro stavbu alespoň do roku 2030.

Základní vlastnosti třetí generace jaderních elektráren:

* standardizováný design pro účinnější licencování, zmenšené základní výdeje a zkrácený čas který je potřebný pro výstavbu
* jednoduší a hrubší design pro jednoduší exploataci a větší odolnost na možné chyby
* větší dostupnost generatoru a délší doba exploatace (zařízení druhé generace mají časové omezení kolem 40 lét, a zařízení třetí generace by mělo trvat 60 lét)
* zmenšená pravděpodobnost rozpouštění jádra generatoru
* minimální vliv na okolí
* větší využívání paliva zmenšují potřebné množství paliva, a tak se zmenšuje také i množství radioaktivního odpadu

Hlavní pokrok, vztahem na druhou generaci, je přidávání technologických řešení které přispívájí k pasívní bezpečnosti zařízení. Tyto pasivní řešení nepoužívájí nijaké aktivní kontroly nebo intervence operatéru aby úspěšně vykonaly úkoly zvětšení bezpečnosti, než používájí přírodní zákonitost,jako například, gravitace nebo odolnost látek na velké teploty.

Na podrobnosti jednoho z designu třetí generace jaderních elektráren se podívejte na filmu:

Žádné komentáře: