sobota 6. září 2008

Kyselý deště

Kyselý deště vznikají na ten způsob že se volný nekovový oxidy síry a dusíku vážou s vodní párou do sloučenin kyseliny sírové a kyseliny dusičné které pak ve tvaru srážek padají na zem. Kyselý deště jsou jeden z hlavních důvodu odumírání lesů proto že kysličník siřičitý, který je vlastně nejškodlivější látka ve vzduchu, když reaguje s vodou tak se mění do kyseliny sírové která má velmi škodlivý vliv na celkovou floru. Kyselina sírová má významně negativní vliv zvlášť na zelené rostliny proto že se s ní narušuje proces fotosyntézy a následky jsou poškozování listí, a potom dochází i ke odumírání lesů. Vlastně, kyselina sírová rozpouští rostlinám výživné látky (vápník, kalcium) které jsou potřebné pro stavbu jejich buněk, a také kyselina ničí buněčnou tkáň kořenu a listí rostlin. Kromě rostlin, kyselý deště značně znečišťuji i vody kterými drastický klesá pH- hodnota a následky jsou porušovaní celého ekosystému proto že velké klesaní pH- hodnoty znamená umírání mikroorganismů a pak se, normálně, objevuje i problém pitné vody.

Následky kyselých dešťů. Kyselé deště můžou značně působit na celý biosystém.

Právě je znečišťování vod největší problém proto že se znečišťování ze vzduchu kyselým deštěm přenáší na zem a kyselý déšť se slévá do povrchových a podzemních vod. Kyselý deště jsou jeden z hlavních důvodu zmenšovaní zásob pitné vody ve světě. I když existuje pokrok ve znemožňování kyselých dešťů (např. v USA se používají metody pročišťovaní uhlí kde se z uhlí berou nebezpečné sloučeniny síry), nebezpečnost ze kyselých dešťů ještě neuplynula, přes to že v poslední době hlavní problém bylo globální oteplování. Kyselý deště jsou ještě stale velký problém v některých státech v Asii jako např. v Číně která má ohromný průmysl a proto má i největší problémy s kyselými dešti.

 

Žádné komentáře: