pondělí 19. ledna 2009

Video - Obnovitelné zdroje energie z hlubin oceánu

Změna tepelné energie oceánu (Ocean thermal energy conversion (OTEC)) je metoda generování elektrické energie která využívá tepelní rozdíl který existuje mezi mělkých a hlubokých vod oceánu. Slunce kontaminováno hřeje hladinu oceánu který zabírá kolem 70 % povrchu Země a tím nastává velký tepelní rozdíl mezi povrchovými a hlubokými vodami, a ten tepelní rozdíl se muže využit pro generování velkého množství elektrické energie , a tím se postupem neznečišťuje okolí a nevypouštějí se nebezpečné skleníkové plyny. Teplé povrchové vody a chladné hluboké vody jsou výsledek oceánských proudu s kterými se voda zahřívá v dílech oceánu blízko oceánu , a chladí se v blízkosti severního pólu a ta chladná voda proudí po dně oceánu ke ekvátoru.

Samá zásada generování elektrické energie je velmi jednoduchá. Teplá povrchová voda se používá pro zahřívání tekutiny která má nízkou teplotu bodu varu (např. propan), vzniklá pára dává do pohybu turbíny generátoru elektrický energie, a potom se ta pára chladí chladnou vodou z hlubin oceánu a tím se mění zpět do kapalného stavu. Celkové množství energie která se muže dostat využívání tohoto způsobu změny energie jsou jedna až dvě magnitudy velikosti větší než ostatní metody využívání energie oceánu , jako například: využívání energie vln nebo využívání energie přílivu a odlivu. Velký problém u využívání tohoto tvaru energie je drahý výstroj a malá celková účinnost procesu. Účinnost je kvůli malém tepelným rozdílů mezi 1% až 3%. Hlavní výhoda procesu je ekologická čistota dostávání energie a ohromní zásoby této energie která by se mohla využit.

O zásadách využívání tohoto tvaru energie se podrobně podívejte v krátkém filmu:

Žádné komentáře: