sobota 6. září 2008

Energie a ekologie - Závěr

Lidstvo bude muset v blízké budoucnosti najit ekologický přijatelné zdroje energie pro své energetické potřeby. Momentálně se jako ekologický přijatelné řešení nabízí obnovitelné zdroje energie, ale přece není možné očekávat že se ty zdroje energie dostatečně rozvinou a komercializují aby uspokojili stále větší energetické potřeby lidstva. Sluneční energie nemá dostatečnou využitelnost a je drahá, větrná energie není všude dostupná a energetický potenciály vody jsou už příliš využitý. Geotermální energie se může nejlépe využit jenom na tektonických puklinách, vlastně na místech na Zemí kde tepelná energie z vnitrozemí přichází na povrch. Energie přílivu a odlivu a energie vln mají velký potenciál, ale kvůli malé dostupnosti se momentálně málo používají.

Bioenergie nebo přesněji biopaliva se používají místo klasických fosilních paliv, ale ta paliva také vypouští do atmosféry skleníkový plyny a proto nejsou úplně ekologický přijatelné. Když jde o biopaliva existije tu ještě také etický problém, vlastně biopalivo se vyrábí z cukrové třtiny, kukuřice, sóji, olejky a jiných rostlin které se používají jako strava. Bohatší státy vyrábí biopaliva takovým způsobem že mění stravu do paliva a z druhé strany velmi hodně lidů na Zemí umírá hlady a ta strava by jim možná zachránila životy.

Lidé v budoucnosti budou muset více používat čisté zdroje energie.

"Čistá" energie se momentálně může vyrobit ve velkém množství jenom v jaderných elektrárnách. Jaderné elektrárny nemají skoro nijaký vliv na okolí jestli se během exploatace dodržuje pravidel. Kromě Černobylu nebylo větších problému s jadernými elektrárnami, a Černobyl se nemůže opakovat kvůli tomu že všechny moderní jaderné elektrárny mají velmi dobře řešenou aktivní a pasivní bezpečnost. Mimo vyzkoumáni v oblasti bezpečnosti jaderního štěpení momentálně se rozvijí velmi mnoho technologiích které se můžou používat na výrobu energie v budoucnosti. Nejvíce se doufá v projekt ITER. ITER je mezinárodní projekt v kterém se rozviji technologie pro využívaní jaderné fůze. Jaderná fůze je spojování dvou atomů do jednoho těžšího, při osvobození energie a ten postup by měl být úplně ekologický přijatelný (bez velkého záření, bez skleníkových plynů…).

 

Žádné komentáře: