neděle 1. března 2009

$16 miliard pro obnovitelné zdroje energie

Americká zastupitelská sněmovna podepřela 04. srpna 2007 návrh změny americké energetické politiky podle které se vezme $16 miliard daňových podnětů z "Big Oil" domény a usměrní ty peníze pro obnovitelné zdroje energie jako např. sluneční energie a energie větru. "Big Oil" je výraz který se používá pro definování jednotlivé a společné ekonomické síly největších zpracovatelů a výrobců v průmyslu ropy a benzínu, a vztahuje se na velký politický vliv, obzvlášť v Spojených Státech Amerických. Kompanie které se obyčejně spojují s "Big Oil" jsou ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, Total S.A., Chevron Corporation a ConocoPhillips. Změny energetické politiky podněcovala Demokratická strana.

"Toto je historická změna Ameriky od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie" řekl demokrat Ed Markey a přidal "že se to už dlouho blížilo". Republikánové nejsou spokojení vývojem událostech a říkají že je to "no-energy návrh" proto že nemá iniciativy pro nová vrtání. Republikánové také vytýkají že se tím působí na samou americkou ekonomii která se významně spoléhá na fosilní paliva, a změny zmenšují množství peněz právě v doméně fosilních paliv.

Dodatečný byl i kontroverzní doplněk kterým se zavazují výrobci elektrický energie aby do roku 2020 vyrobili minimálně 15% elektrický energie z obnovitelných zdrojů energie. Jestli tyto změny projdou konečnou legalizaci bude to poprvé že federální vláda Spojených Států Amerických určí globální standardy kterými definuje kolik se elektrický energie musí vyrobit z obnovitelných zdrojů energie. Bílý dům samozřejmě hned reagoval a hrozí vetem, a jako hlavní důvod uvádějí že ty změny zvětši cenu energie, a také že ty změny nedávají řešení pro vysokou cenu energie ani nepobízejí domicilní výrobu energie.

Dodatečný zákon který bude negativně působit na kompanie z "Big Oil" domény vztahuje se na spotřebu automobilu. Američané tradičně mají rádi velká auta, a taková auta mají i velkou spotřebu paliva. Velká spotřeba paliva je také výsledek malého zájmu velkých výrobců aut v Spojených Státech Amerických o zvětšení účinnosti motoru které vmontovávají do svých aut, a velká auta v kombinaci s energetický neúčinným motorem mají velkou spotřebu. Evropský, a obzvlášť Japonský výrobce aut jsou v energetické účinnosti daleko před Americkými výrobci. Aby se zlepšila energetická účinnost nových amerických vozidel Senát schválil návrh zákonu kterým by se standardy spotřeby zmenšily na 35 mil po galonu (kolem 6.72 litrů na 100 kilometrů) do roku 2020. Tomu návrhu se opřeli vedoucí v automobilovém průmyslu kteří říkají že by takový zákon zničil už osláble americké výrobce automobilu jako např. General Motors a Ford.

Žádné komentáře: