čtvrtek 9. října 2008

Bioenergie

Biomasa je obnovitelný zdroj energie, a obsahuje četné produkty z světa rostlin a zvířat. Může se přímo měnit do energie spalováním a tak vyrobit vodní páru pro topení v průmyslu a domácnostech a dostat elektrickou energii v malých termoelektrárnách. Fermentace do alkoholu je prozatím nejrozvinutější metoda chemické konverze biomasy. Bioplyn který vznikl fermentaci bez přítomností kyslíku obsahuje metan a uhlík a může se používat jako palivo, a ostatní současné způsoby využívání energie biomasy zapojuji i pyrolizi, rozplývání a dostávání vodíku. Hlavní výhoda biomasy poměrně na fosilní paliva je menší emise škodlivých a odpadových vod. Dodatečné výhody jsou zaopatřování a využívání odpadu a zbytku ze zemědělství, lesnictví dřevařského průmyslu, zmenšení dovozu energentu, investování v zemědělství a nerozvinutých krajů a zvětšení bezpečnosti zásobování energie. Předpokládá se že do středu století účast biomasy ve spotřebě energie ve světě bude mezi 30% až 40%. Švédsko např. 1998 dostalo z biomasy 18% energie, a Finsko 10%. Podle dokumentu, EU předpokládá že výroba energie z biomasy poměrně na ostatní obnovitelné zdroje energie roku 2010 bude 73%. Ukrajinsko má instalované kapacity od 320 MW pro dostávání proudu právě používáním biomasy.

Energie ze dřeva

V EU 58% primární energie vzniklé z obnovitelných zdrojů energie pochází od dřeva. Tady má velký podíl tradiční využívání lesů. Ve Francii se vyrábí nejvíce energie ze dřeva. To bylo v roce 2000 9.8 Mtoe energie vzniklé tím způsobem. Švédsko (8.3 Mtoe) a Finsko (7.5 Mtoe) také významně využívají energii ze dřeva. I když je tepelné spotřeba (topení v domech a zahřívání vody) hlavní způsob výroby energie, část energie dřeva se mění i do elektrické energie. V roce 1999 v EU tím způsobem bylo vyrobeno 17.3 TWh elektrické energie. Plán je aby se 2010 vyrobilo 100 Mtoe energie ze dřeva a momentální trend ukazuje že bude realizováno 62 Mtoe. Nejdůležitější je změna do elektrické energie.

Wood energy biomass.

Bioplyn

Mezi roky 1990 a 2000 kontinuálně se zvětšil počet elektráren na bioplyn. Dnes je kolem 3000 elektráren v Evropě a k tomu ještě i 450 depu smetí které valorizuji bioplyn.roční výroba je kolem 2304 ktoe, a to je kolem 5% celkové vyrobené energie z biomasy v Evropě. Velká Británie je vůdce ve výrobě energie z bioplynu s 897 ktoe nebo 39% evropské výroby. Tu energii dostávají z více než 400 továrních zařízení. Německo je na druhém místě s 525 ktoe v roce 2000. největší pokrok v Německu vyplývá z bioplynu který vznikl z agrikultury. V roce 2000 je vystavěno ještě 400 takových zařízení a je jich teď 1050. na třetím místě je Francie s 167 ktoe roční výroby. Cíl EU je 15 Mtoe vyrobené bioplynem. Aby se jim to podařilo je potřebný roční růst od alespoň 30%.

Biopaliva

Biopaliva se skládají z dva sektory: etanol a biodiesel paliva. Etanol se používá jako dodatek pro benzinoví motory, a biodiesel jako dodatek pro dieselový motory. Některé motory dovolují používání čistého etanolu nebo biodieselu, ale je to omezeno státními regulativy. Kvantita vyrobeného etanolu se zvětšila ročně ze 47.500 tun 1993 na 191.000 tun roku 2000. hlavní výrobce tohoto paliva je Francie s 91.000 tun vyrobených 2000. Španělsko je na druhém místě s 80.000 tun. Příští je Švédsko s 20.000 tun. Výroba biodieselu zvětšila se ještě více. Z 55.000 tun 1992 vyrostla na 700.000 tun ve 2000. I v této oblasti je Francie vůdce s 47% nebo 328.000 tun. Německo je na druhém místě s 246.000 tun. U EU ještě jenom tři státy vyrábějí biodieselová paliva: Itálie (78.000 tun), Rakousko (27.600 tun) i Belgie (20.000 tun). Plán EU je aby se roku 2010 vyrobilo 17 milionu tun biopaliva. Podle momentálních údajů plán nebude realizován proto že se výroby jenom 11.7 milionu tun biopaliva.

Žádné komentáře: