úterý 9. září 2008

Úvod do zdroje energie

Život na Zemí vznikl a zachoval se miliony lét kvůli výhodným klimatickým podmínkám. Na podnebí se může dívat jako na obnovitelný resurs kterému je energetická komponenta energie slunce, a materiální komponenta jsou oceány jako rezervoár pro vodu. Energie slunce pobízí cirkulaci vody na Zemí, a tím umožňuje život. Tam kde není voda není ani kvalitativní život např. v pouštích . klimatické změny na Zemí dosáhlí takovou úroveň že se už může mluvit o klimatické krize. Vize východu z té krizi je jasná, a to je návrat na méně škodlivé zdroje energie. Mezitím, lobby které jsou pro další používání fosilních paliv a nukleární energii jsou příliš silný na trhu energie a momentálně nemají v úmyslu zpomalit spotřebu „špinavých“ zdrojů energie. Takový přístup by mohl v budoucností významně změnit podnebí, a tím by život klimatický citlivých rostlin a zvířat byl ohrožený. S ohledem na to že všechny druhy žijí v přírodní rovnováze to by působilo na celý biologický systém Země. Aby se tomu vyhnulo , některé státy začaly pobízet plány šetrností energie a přestoupení na „čisté“ zdroje energie. Prozatím nebylo velkého pokroku v tom proto že kvantita energie která vznikla tím způsobem hodně menší než energie kterou jsme dostali z fosilních paliv a nukleárních elektráren.

Na obrázku můžeme vidět spotřebu energie ve světě od roku 1900 do 1997. Můžeme vidět že se v první polovině 20. století spotřeba energie zdvojnásobila, a v druhé polovině začalo významné zvětšení spotřeby energie. Úhrnem se spotřeba energie zvětšila desetkrát v druhé polovině století. Hlavní zdroje energie v 20. století jsou neobnovitelné zdroje energie. To jsou: uhlí, ropa, přírodní plyn, nukleární energie. Uhlí, ropa a přírodní plyn se nazývají ještě i fosilní paliva. Dva základní problémy u neobnovitelných zdrojů energie je že jsou v omezeném množství a znečisťuji okolí. Spalování fosilních paliv osvobozuje se velké množství CO2 který je skleníkový plyn. Pravděpodobně kvůli tomu přišlo k globálnímu zvyšování teploty na Zemí. Nukleární paliva nejsou nebezpečná pro atmosféru, ale hmota která vzniká u nukleární reakce zůstává radioaktivní ještě mnoha léty a musí být uskladňována v oddělených místnostech. U obnovitelných zdrojů energie nejsou takové problémy. Nejvýznamnější obnovitelné zdroju energie jsou: energie větru, energie Slunce, bioenergie, energie vody.

Obnovitelné zdroju energie neznečisťují okolí v takové míře jako neobnovitelné, ale nejsou ani úplně čisté. To se hlavně vztahuje na energii která vznikla z biomasy která jako i fosilní paliva při spalování vypouští CO2. hlavní problémy, kromě energie vody, u obnovitelných zdrojů jsou cena a malé množství vzniklé energie. Potenciály obnovitelných zdrojů energie jsou ohromné, ale momentální technologický rozvoj nedovoluje nám spoléhání jenom na ně.

Momentální vztah zdrojů energie

Hlavní zdroje energie pro okamžité potřeby lidstva jsou fosilní paliva která dávají 85-90% energie. Ropa je nejdůležitější (35%) a uhlí a přírodní plyn jsou přibližně zastoupeny. Přibližně 8% energie se dostává z nukleárních elektráren, a jenom 3.3% energie se dostává z obnovitelných zdrojů. Ohromná většina energie která se dostává z obnovitelných regursu vztahuje se na energii vody. Ostatní obnovitelné zdroje jsou momentálně energetický méně důležitý. S ohledem na to že se v budoucnosti budeme muset obstarat o všechny naše energetické potřeby z obnovitelných zdrojů energie, budeme muset vymyslet nějaký způsob jak přetvořit obnovitelné resursi do užitečné energie. Hlavní problémy v tom jsou drahá a dlouhotrvající zkoumání, a většina se může použit jenom na výrobu elektrický energie. Cenu zkoumaní zvětšuje i různorodost obnovitelných zdrojů energie.

Žádné komentáře: