sobota 6. září 2008

Vliv energie na okolí

Procento spotřeby ekologický přijatelných obnovitelných zdrojů energie ve světě je ještě stale malý a proto musíme věnovat pozornost ekologickým problémům které jsou vlastně následek stálého použití fosilních paliv nejen z energetického stanoviska, ale také i z ekologického stanoviska. Různé zdroje energie mají různý vliv na okolí v kterém se ty zdroje energie vyrábí, převáží nebo používají. Na obrázku vpravo můžeme vidět povrchový ozon jako příklad vlivu používaní paliva na kvalitu vzduchu. Povrchový ozon vzniká když na ustalém vzduchu a slunečném počasí oxid dusný reaguje s větratelnými organickými sloučeninami. Oxid dusný na povrchu obyčejně vzniká hořením fosilních paliv, a větratelné organické sloučeniny vznikají z kouře paliva, různých rozpouštědel a podobně.

Povrchový ozón ve městě New York. Povrchový ozón může vyvolat iritace dýchacích cest.

Povrchový ozon může zapálit dýchací cesty a zmenšit vitální kapacitu plic, může způsobit velkou citlivost očích a nosu, a obecně zmenšit schopnost lidů během vykonávaní každodenní práce. Povrchový ozon je jenom jeden z množství problému které jsou povázané s energii. Popis působeni některých jiných zdrojů energie na okolí:

Fosilní paliva – tento druh paliva má velmi negativní vliv na okolí. Hořením fosilního paliva do atmosféry se vypouští ohromné množství uhlíku který se usazoval i přes milion let a pak byl překryty horninami a zemí. Ten stejný uhlík v atmosféře tvoří kysličník uhličitý který je skleníkový plyn a tím značně působí na teploty na Zemi.

Bioenergie (biopaliva) – biopaliva dělají stejné problémy jako i fosilní paliva, ale s ohledem na to že se výrobou biopaliva uzavírá uhlíkový cyklus, biopaliva jsou méně škodlivá než fosilní paliva. Uzavírání uhlíkového cyklu znamená že rostliny které se používají na výrobu biopaliva, během růstu, z atmosféry vezmou určité množství uhlíku který se později vrací do atmosféry hořením toho biopaliva. U fosilního paliva ten kruh není zavřený, vlastně uhlík jenom odchází do atmosféry.

Solární energie – i když energie Slunce má ohromní potenciál přece se nevyužívá proto že by se musely překrýt velké plochy aby se dostalo trochu větší množství energie. To je možné jenom na územích kde není vegetace, vlastně v pouštích. Na “zelených“ územích by to mohlo být nebezpečné pro okolí. Instalování solárních kolektoru nebo solárních panelů na střechách domů nemá negativní vliv na okolí.

Větrná energie – výroba energie z větru nemá skoro nijaké negativní působení na okolí. Z ekologického stanoviska, jediný problém větrných elektráren je negativní vliv na ptačí populace, vlastně vrtule větrných mlýnu zabíjejí ptáky. Menší problém je vizuální znečišťovaní okolí, ničení přírody stavbou cest ke větrným mlýnům a generovaní zvuku nízký frekvence která negativně působí na zdraví lidů (působí na spaní, vyvolávají bolest hlavy, můžou vyvolat úzkost).

Energie vody – využíváním energie vody se neznečišťuje okolí, ale infrastrukturní objekty můžou značně působit na okolí. Tak se stavbou velkých hrázích zaplavuji velké plochy a zvedají hladinu podzemních vod, a to může změnit celý lokální biosystém. Další problém je změna přírodních vodních toků a tím se mění i přírodní dráha pohybovaní některých vodních zvířat.

Jaderná energie – samá výroba energie v jaderných elektrárnách je výjimečně čistý proces. Tady nejsou žádné skleníkové plyny ani jiné znečištění jedině že se zahřívá voda která se používá na hlazení reaktoru a to může působit na biosystémy. Největší problém u jaderných elektráren je použité palivo které je velmi radioaktivní a musí se skladovat po několika set let ve zvláštním skladišti pod zemí.

Geotermální energie – využíváním geotermální energie se neznečišťuje okolí. Stejně jako u jiných obnovitelných zdrojů energie i u využívaní geotermální energie musejí se vystavět nějaké infrastrukturní objekty, ale vliv těch objektů je malý když se vezme v úvahu množství vyrobené energie.

 

Žádné komentáře: